ADY: AHALTEKE BEDEWLERI - BIZIŇ BUÝSANJYMYZ WE ŞOHRATYMYZ

ÇYKAN SENESI: Aşgabat 2008

AWTORY: Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BerdimuhamedowADY: GANATLY BEDEWLER

ÇYKAN SENESI: Aşgabat 2011

AWTORY: Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BerdimuhamedowADY: BEHIŞDI AHALTEKE BEDEWLERI №1

ÇAP EDILEN SENESI: Fewral 2012 AşgabatADY: BEHIŞDI AHALTEKE BEDEWLERI №2

ÇAP EDILEN SENESI: Oktýabr 2012 AşgabatADY: BEHIŞDI AHALTEKE BEDEWLERI №3

ÇAP EDILEN SENESI: Mart 2013 AşgabatADY: BEHIŞDI AHALTEKE BEDEWLERI №5

ÇAP EDILEN SENESI: 2014 AşgabatADY: Asyrdan–asyra gelýän dowamat

ÇAP EDILEN SENESI: 2014 AşgabatADY: Pyragynyň arzuwlan berkarar döwletinde bedew waspy

ÇAP EDILEN SENESI: 2014 AşgabatADY: bagtyýarlyk döwründe bedew sarpasy

ÇAP EDILEN SENESI: Aşgabat – 2013ADY: Göwhere beslenen bedew

ÇAP EDILEN SENESI: Aşgabat – 2013ADY: Sungatda bedew keşbi

ÇAP EDILEN SENESI: Aşgabat – 2013